Tilapia Fish

Tilapia Fish

Tilapia Fish
Tilapia Fish

Tilapia Fish

  • Latin Name :-   Oreochromis Mossambicus
  • Size 1 :-  300g/500g
  • Size 2 :-  500g/700g
  • Size 3 :-  700g/800g
  • Size 4 :-  800g+

Steak

  • Size 1 :-  50g/500g
  • Size 2 :-  60g/70g
  • Size 3 :-  70g/80g
  • Size 4 :-  80g+